گاربر گرامی از طریق طناب دیجیتالی زیر با اطمینان در هر لحظه که بخواهید، درکنارتان هستیم.

روز و سانس های باشگاه

روز آقـــایـــان بـانـــوان
شنبه ساعت 19 الی 22 ساعت 10 الی 19
یکشنبه ساعت 10 الی 22 -
دوشنبه ساعت 19 الی 22 ساعت 10 الی 19
سه شنبه ساعت 10 الی 22 -
چهارشنبه ساعت 19 الی 22 ساعت 10 الی 19
پنجشنبه ساعت 14 الی 22 ساعت 10 الی 14
جمعه ساعت 16 الی 20 ساعت 10 الی 16